Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2017.487

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 90/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 marca 2017 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w działalności artystycznej i twórczej

1. Hundziak Andrzej Eugeniusz,

za wybitne zasługi dla medycyny polskiej, w szczególności w dziedzinie pediatrii, za działalność naukową i społeczną

2. Służewski Wojciech Tadeusz.