Monitor Polski

M.P.2017.471

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 77/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 marca 2017 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Demarczyk Ewa Maria,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

2. Mikołajczak Stanisław Kazimierz,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie kardiologii, za działalność publiczną oraz na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej

3. Tendera Michał Piotr,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej, za działalność na rzecz wspierania rozwoju polskiej przedsiębiorczości

4. Kosmol Jan Paweł,

za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej, za wkład w rozwój infrastruktury sakralnej oraz społeczności lokalnej województwa małopolskiego

5. Rożnawski Stefan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz obrony praworządności i wolności religijnej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

6. Bańdo Jerzy,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zdrowia

7. Chęciński Paweł Antoni,

za wybitne zasługi w pracy na rzecz rozwoju otolaryngologicznej opieki zdrowotnej, za działalność na rzecz profilaktyki zaburzeń słuchu wśród dzieci

8. Cieśla Witold Antoni,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za działalność społeczną

9. Gierlotka Kazimierz Paweł,

za wybitne osiągnięcia w działalności artystycznej, za pracę naukowo-dydaktyczną oraz działalność charytatywną

10. Górska-Krasiel Izabela Bernadeta,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za działalność publiczną i społeczną

11. Gruszecki Tomasz Michał,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej:

12. Jeżowski Andrzej Seweryn, 13. Kaczorowski Dariusz Andrzej, 14. Pietraszko Adam Jerzy, 15. Ryba-Romanowski Witold Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej, za osiągnięcia w pracy samorządowej

16. Karakula Bogusław Jan,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie audiologii, za działalność społeczną i organizacyjną oraz wspieranie międzynarodowej współpracy, służącej wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi

17. Kochanek Krzysztof Marek,

za wybitne zasługi dla rozwoju górskiego ratownictwa medycznego, za działalność szkoleniową i społeczną

18. Kwasiżur Marek,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej:

19. Łęski Jacek Marek, 20. Musielak Michał Jan, 21. Stręk Wiesław Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy oraz krzewienie idei czerwonokrzyskiej

22. Przywara Adam,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz Polaków na Wschodzie, za działalność na rzecz upamiętniania prawdy o najnowszej historii Polski

23. Sekulski Janusz Antoni,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej, za działalność na rzecz promowania polskiej literatury i czytelnictwa

24. Śliwiński Piotr Marian,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz na rzecz integracji i wyrównywania szans ubogiej polskiej młodzieży

pośmiertnie

25. ks. Sieńczak Leon Bronisław,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Bracka Tomasz Roman.