Monitor Polski

M.P.2017.470

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 73/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 marca 2017 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie medycyny, za działalność społeczną

1. Klinger Marian,

za wybitne zasługi w działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie psychologii, za osiągnięcia w pracy twórczej

2. Popek Stanisław Leon,

za wybitne zasługi w pracy na rzecz poprawy i rozwoju polskiej infrastruktury transportowej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

3. Szydło Antoni Marian,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

4. Wołowski Jerzy Stanisław,

za wybitne zasługi w krzewieniu prawdy historycznej oraz w pielęgnowaniu pamięci o polskim czynie niepodległościowym

5. Wysocki Wiesław Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki, za działalność społeczną i charytatywną

6. Baehr Andrzej Maria,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa i krzewienia idei czerwonokrzyskiej:

7. Bartosik Marek Piotr, 8. Łuczka Leszek Stanisław, 9. Marciniak Mariusz Robert,

za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, za popularyzowanie polskiej socjologii oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

10. Borowik Irena,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej nauki, za pracę dydaktyczną i organizacyjną oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

11. Chochół Andrzej Jan,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, za działalność na rzecz popularyzowania nauk matematycznych

12. Ciesielski Krzysztof Antoni,

za wybitne zasługi w propagowaniu wartości patriotycznych, za działalność społeczną i charytatywną na rzecz osób chorych i potrzebujących pomocy

13. ks. Dobosz Józef,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie farmaceutyki, za działalność dydaktyczną

14. Grajeta Halina Kazimiera,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinach genetyki molekularnej i genomiki zwierząt

15. Kamiński Stanisław,

za wybitne zasługi w upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich oraz na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży

16. Klita Andrzej Leopold,

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i propagowanie wartości patriotycznych, za działalność społeczną

17. ks. Kołacz Franciszek Tadeusz,

za wybitne zasługi dla rozwoju nauk humanistycznych i społecznych, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

18. Legeżyńska Anna,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej turystyki, za działalność społeczną oraz na rzecz integracji osób niewidomych i niepełnosprawnych

19. Lelito-Zimochocka Janina,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej:

20. Lewicki Grzegorz Cezary, 21. Tanaś Maciej Radosław,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej

22. Maciuk-Agnel Romana Paulina,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu prawdy o zbrodni katyńskiej, w szczególności wśród polskiej młodzieży, za działalność społeczną

23. Mirecka Joanna,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej medycyny, za działalność naukowo-publicystyczną i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

24. Moryś Janusz,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych, za działalność dydaktyczną:

25. Mysiak Andrzej Marian, 26. Zwolińska Danuta Teresa,

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za działalność na rzecz propagowania numizmatyki oraz popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa

27. Nestorowicz Zbigniew Krzysztof,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej turystyki i krajoznawstwa, za popularyzowanie kultury fizycznej i postaw prospołecznych wśród młodzieży:

28. Radomski Stanisław, 29. Rościszewska Gabriela Elżbieta,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz w działalności na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w dziedzinie nauk humanistycznych

30. Skorupska-Raczyńska Elżbieta,

za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, za wkład w rozwój polskiej statystyki oraz popularyzację polskiej nauki za granicą

31. Sokołowski Andrzej Marian,

za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej na rzecz odlewnictwa i inżynierii materiałowej, za wspieranie rozwoju polskiej gospodarki i współpracy międzynarodowej

32. Szajnar Jan Grzegorz,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności na rzecz budowy i rozwoju śląskiego samorządu notarialnego

33. Wojdyło Jacek Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz pielęgnowania pamięci o polskim czynie niepodległościowym oraz na rzecz utrwalania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

34. ks. Wojtan Roman,

za wybitne zasługi w upamiętnianiu historii Kościoła katolickiego w Polsce, za działalność naukową i publicystyczną

35. ks. Zieliński Zygmunt Mieczysław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz na rzecz dokumentowania wydarzeń stanu wojennego w Polsce

36. Żurek Jan Stanisław,

pośmiertnie

za wybitne zasługi w działalności na rzecz obrony praworządności i wolności religijnej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

37. Janas Franciszek,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność społeczną i związkową

38. Łach Czesława.