Monitor Polski

M.P.2017.353

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lutego 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 61/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, a w szczególności o dziejach żołnierzy niezłomnych, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kołakowski Andrzej Paweł, 2. Krajewski Kazimierz, 3. Łabuszewski Tomasz Wojciech, 4. Pawłowicz Jacek Marian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Balbus Tomasz Henryk, 6. Chmielniak Zbigniew Stanisław, 7. Czajkowski Leszek Paweł, 8. Niwiński Piotr Mileniusz, 9. Piekarczyk Paweł Łukasz, 10. Poleszak Sławomir, 11. Sławińska Beata Ewa, 12. Ukleja Wiesław Tadeusz, 13. ks. Wąsowicz Jarosław Zbigniew.