Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2017.336

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 41/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 stycznia 2017 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za wybitne zasługi w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży, za działalność społeczną odznaczeni zostają:
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bogucki Andrzej Leonard,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Olejnik Andrzej Franciszek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bielec Grzegorz Dominik, 4. Blum Artur Fryderyk, 5. Kielar Bronisław, 6. Marduła Stanisław, 7. Nowakowski Andrzej Michał, 8. Zaskalski Józef Władysław.