Nadanie orderów. - M.P.2017.334 - OpenLEX

Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2017.334

Akt indywidualny
Wersja od: 5 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 37/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 stycznia 2017 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:
obywatele Królestwa Niderlandów

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy historycznej oraz kultywowaniu pamięci o polskich żołnierzach biorących udział w II wojnie światowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Kowalski Eugeniusz Wilhelmus Maria, 2. Venema Harry,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Królestwie Niderlandów

za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej i patriotycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. ks. Klim Sławomir.