Monitor Polski

M.P.2017.328

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 33/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 stycznia 2017 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, za osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz polsko-litewskiej współpracy transgranicznej w dziedzinie ratownictwa medycznego

1. Ładny Jerzy Robert,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej nauki i osiągnięcia badawcze w dziedzinie matematyki oraz działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju nauki w Polsce i na świecie

2. Albrycht Jerzy Ludwik,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Morawiec-Węgrzyn Elżbieta Agnieszka.