Monitor Polski

M.P.2017.155

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 601/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Majewski Tomasz,

za wybitne zasługi w działalności szkoleniowej i trenerskiej, za wkład w rozwój i upowszechnianie sportu

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Suski Witold Tadeusz.