Monitor Polski

M.P.2017.139

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 567/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 listopada 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Szwecji, za promowanie polskiej kultury i historii odznaczeni zostają obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Królestwie Szwecji:
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Halkiewicz Jolanta,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Górczyński Janusz Krzysztof, 3. Opałko Tadeusz Marian.