Monitor Polski

M.P.2017.119

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 545/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Karpiński Sławomir Kajetan Wiesław,

za wybitne zasługi dla rozwoju górnictwa, za promowanie polskiego dziedzictwa kulturowego

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Zarębski Zbigniew,

za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Borys Stan.