Monitor Polski

M.P.2016.1212

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 473/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 października 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich odznaczeni zostają
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Adamczyk Jan Kazimierz, 2. Czarnecka Wilhelmina, 3. Czekaj Józefa Krystyna, 4. Fangrat Zofia Aniela, 5. Gałązka Hanna Elżbieta, 6. Gruszczyńska Mirosława Jadwiga, 7. Jagiełło Ludomir Józef, 8. Jurczak Łucja Teresa, 9. Karpman Marianna, 10. Kowalska Krystyna, 11. Kozłowska Olga Helena, 12. Koźmińska Anna Helena, 13. Krzyżowska Anna, 14. Marcinek Klementyna Seweryna, 15. Mikołajków Andrzej Tadeusz, 16. Mikołajków Leszek Marian, 17. Rafalska Bronisława, 18. Senderska-Rzońca Irena, 19. Sozańska Wiktoria, 20. Szaszkiewicz Halina Aniela, 21. Szczeszak Jadwiga, 22. Śliwińska Stanisława, 23. Tomal Józefa Maria, 24. Wojtowicz Józef, 25. Wołowska Anna Aleksandra, 26. Zakrzewski Stanisław Tadeusz, 27. Zwolicka Janina Maria, 28. Żero Janina.