Monitor Polski

M.P.2016.1207

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 469/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 października 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczeni zostają
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kowalczyk Jerzy, 2. Kowalczyk Ryszard Stanisław.