Monitor Polski

M.P.2016.1034

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 399/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju pięściarstwa, za osiągnięcia w pracy trenerskiej i szkoleniowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Rudkowski Wiesław Ksawery,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ujawniania prawdy historycznej o zbrodniach nazistowskich i komunistycznych, za działalność państwową i publiczną

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Góra Mieczysław Paweł,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności społeczno-kulturalnej, za upowszechnianie tradycji narodowej w kraju i za granicą

3. Grzybek Aleksander Adam,

za wybitne zasługi na rzecz budowania więzi społecznych i międzypokoleniowych w pracy dziennikarskiej i duszpasterskiej

4. ks. Zieliński Henryk,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

pośmiertnie

5. ks. Józefczyk Michał Józef.