Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2016.870

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 356/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lipca 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości, odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego

KRZYŻEM Z MIECZAMI ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

1. Wąsik Jan Władysław, 2. Wierzchucki Stanisław, 3. Załęski Janusz, 4. Żelaśkiewicz Jerzy Michał,

pośmiertnie

5. Pakiet Władysław,

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

6. Burzyński Andrzej, 7. Czerepak Władysława, 8. Deczewska Marianna, 9. Dembiński Aureliusz Zenon, 10. Dziaduszewska Irena Emilia, 11. Jackiewicz Stanisław, 12. Karolewski Jan, 13. Korczak-Branecki Andrzej, 14. Kowalczuk Ryszard, 15. Łuszczewski Ryszard, 16. Matuszczyk Jadwiga, 17. Mazurek Franciszek, 18. Pajzderska Maria Elżbieta, 19. Rousseau Tadeusz Wiesław, 20. Rzadkosz Czesław Stanisław, 21. Szczepańska-Wścieklica Janina, 22. Szetela Mieczysław, 23. Świgut Leon, 24. Walasek Bohdan Zbigniew, 25. Wierzchowski Franciszek Ksawery, 26. Witkowski Marian, 27. Wojnowska Zofia,

pośmiertnie

28. Baran Tadeusz Franciszek.