Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2016.867

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 307/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lipca 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bieńkowicz Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Wendlandt Juliusz Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Gyurkovich Jacek Karol, 4. Hardt Edward, 5. Kuśnierz Kazimierz Michał.