Monitor Polski

M.P.2016.861

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 298/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 czerwca 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za wybitne zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski odznaczeni zostają
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Berendt Grzegorz, 2. Szaynok Bożena Maria.