Monitor Polski

M.P.2016.851

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 275/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej na rzecz ochrony zdrowia matki i dziecka

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Troszyński Michał,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Braun Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Dworzecki Zbigniew Leszek, 4. Furmanek Waldemar,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Chmielarz Witold Stefan, 6. Gorzelak Grzegorz Jerzy, 7. Jastrzębski Jerzy Witold, 8. Juchnowicz Marta Grażyna, 9. Macioł Stanisław, 10. Plebaniak Joanna Grażyna, 11. Szumlicz Tadeusz Ryszard,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Burgat Kazimierz Janusz,

pośmiertnie

13. Olszewski Stanisław Jerzy.