Monitor Polski

M.P.2016.839

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 267/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 czerwca 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej onkologii, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Reinfuss Marian Eugeniusz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Jakubowicz Jerzy Jacek, 3. Urbański Krzysztof Marek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Herman Krzysztof, 5. Mituś Jerzy Zbigniew, 6. Ryś Janusz Marian, 7. Stelmach Andrzej Wojciech, 8. Walasek Tomasz Piotr,

za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Namieśnik Jacek,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Bieda Wacław Franciszek, 11. Jakubiak Andrzej Symeon,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Andrzejewski Bolesław Jan, 13. Goździcka-Józefiak Anna, 14. Jędralska Krystyna Jadwiga, 15. Kosmowski Bogdan, 16. Murawski Roman, 17. Pietruszewski Stanisław Feliks, 18. Raszeja-Kotelba Barbara Danuta, 19. Świątek Jerzy, 20. Woźnica Zenon,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, za osiągnięcia w działalności organizacyjnej

21. Wróblewski Andrzej Edward,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz umacniania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców "ziemi janowickiej"

22. Szymanek Andrzej Henryk,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

23. Gawłowski Franciszek, 24. Gruba Andrzej Stanisław, 25. Grzegorczyk Waldemar Piotr.