Monitor Polski

M.P.2016.828

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 252/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 czerwca 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju szkolnictwa artystycznego, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i twórczej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Miczka Tomasz Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Berdyszak Marcin, 3. Handke Ryszard, 4. Kutryś Ewa, 5. Ostrogórska Ludmiła,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

6. ks. bp Długosz Antoni Józef,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz propagowania i rozwoju polskiej piłki siatkowej:

7. Dudek Bogdan, 8. Karbarz Marek, 9. Radomski Wiesław.