Monitor Polski

M.P.2016.662

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 229/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:
obywatel Królestwa Norwegii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-norweskiej współpracy, za działalność na rzecz środowisk polonijnych

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Lydersen Harald Johan,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Królestwie Norwegii

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Borgsø Elżbieta Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Kulas Bogdan Eugeniusz, 4. Matras-Sand Hanna Irena, 5. Zagierska Grażyna Wanda.