Monitor Polski

M.P.2016.657

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 135/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej transplantologii i kardiochirurgii, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Różański Jacek Maszko,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kuśmierczyk Mariusz, 3. Zieliński Tomasz Andrzej,

za wybitne zasługi w pracy na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia pacjentów, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

4. Oleszczyk Krystian Wiktor.