Monitor Polski

M.P.2016.611

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 210/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 maja 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, odznaczeni zostają:
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Borecki Tomasz Jan, 2. Kluciński Włodzimierz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Szymański Alojzy.