Monitor Polski

M.P.2016.608

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 205/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 maja 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne osiągnięcia sportowe, za działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Piotrowski Marek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

2. Kubowicz Stefan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa w Polsce

3. Tomaszewski Konrad Julian.