Monitor Polski

M.P.2016.577

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 198/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych odznaczeni zostają:
KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Małoszewski Piotr Jan,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Chmielowa Emilia, 3. Kukulska Barbara Maria,

pośmiertnie

4. Bieniasz Michał Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Oczak Aleksander, 6. Smugała Tadeusz.