Monitor Polski

M.P.2016.558

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 155/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczone zostają:
za wybitne zasługi w krzewieniu polskości i kultywowaniu polskich tradycji narodowych:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Zamojska Janina Jadwiga,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Rafalska Bożena, 3. Sosabowska Janina,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Kowalska-Płaszewska Antonina,

pośmiertnie

5. Pelczarska Irena,

za wybitne zasługi w krzewieniu polskiej kultury, za kształtowanie moralnej i patriotycznej postawy młodzieży na Ukrainie, za działalność na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Zappe Jadwiga,

pośmiertnie

7. Zappe Irena,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Makowska Halina.