Monitor Polski

M.P.2016.547

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 143/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 marca 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za wybitne zasługi w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży odznaczeni zostają
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Koj Piotr Michał, 2. Stępa Marek, 3. Turzański Wiesław.