Monitor Polski

M.P.2016.527

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 marca 2016 r.
o nadaniu orderów

Rej. 116/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Czeskiej:

w uznaniu znamienitych zasług w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

1. Zeman Miloš,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Brabec Richard, 3. Chovanec Milan, 4. ks. kardynał Duka Dominik OP, 5. Ťok Dan,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. gen. broni Bečvář Josef, 7. Karfik Jakub, 8. Mynář Vratislav, 9. gen. bryg. Tuhý Tomáš,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Forejt Jindřich, 11. Kmoníček Hynek,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Czeskiej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Czechach, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Ryłko Jan.