Monitor Polski

M.P.2016.526

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 111/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 marca 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

1. Długosz Leszek Marek,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i publicystycznej, za pielęgnowanie pamięci o historii Polski i Europy Wschodniej

2. Nowak Andrzej Witold,

za wybitne zasługi dla literatury polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju poezji współczesnej

3. Witeszczak Lesław.