Monitor Polski

M.P.2016.328

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 lutego 2016 r.
o nadaniu orderów

Rej. 49/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Sulatycki Zbigniew Paweł,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. ks. Urbański Stanisław Wiesław.