Monitor Polski

M.P.2016.22

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 stycznia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 516/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego we Włoszech, za kultywowanie polskich tradycji narodowych, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

1. ks. Burniak Marian,

za wybitne zasługi w integrowaniu środowiska polonijnego we Włoszech, za promowanie Polski

2. Morawski Stanisław August,

za wybitne zasługi dla polskiego Kościoła za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

3. ks. bp Stankiewicz Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla Kościoła katolickiego, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej wśród środowisk polonijnych

4. ks. Sewerynik Bogdan Tadeusz,

za wybitne zasługi dla polskiego Kościoła, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

5. ks. Śledziewski Sławomir Janusz,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za promowanie i popularyzowanie polskiej kultury i historii:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Mosiewicz Antoni, 7. Romer Maria Wanda,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Gratkowska Maria, 9. Lis Anna Stella Serena,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Frigerio Urszula, 11. Stryjak Danuta Małgorzata,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

w uznaniu wybitnych zasług dla polskiego Kościoła, za rozwijanie współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Stolicą Apostolską:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. ks. kardynał Ryłko Stanisław Marian,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. ks. abp Zimowski Zygmunt,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. ks. Oder Sławomir,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. ks. Główczyk Jan Antoni, 16. o. Inglot Marek Andrzej, 17. ks. Trafny Tomasz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. ks. Bajor Piotr Józef,

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy redakcyjnej, za działalność na rzecz polskiej emigracji we Włoszech

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Neglie Dorota.