Monitor Polski

M.P.2016.23

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 stycznia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 499/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w promowaniu Polski, za niesienie pomocy humanitarnej Polakom w czasie stanu wojennego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Schumacher Richard,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Irlandii

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za promowanie polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

2. Delaney Krystyna,

obywatel Irlandii

za wybitne zasługi w działalności na rzecz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Cox Pádraig,

obywatelka Republiki Federalnej Niemiec

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Kukier-Bolz Barbara Krystyna Anna,

obywatel Republiki Singapuru

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-singapurskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Kwee Liong Keng.