Monitor Polski

M.P.2015.625

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 maja 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 192/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne osiągnięcia w pracy samorządowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej odznaczeni zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Fijałkowska Grażyna, 2. Friedberg Jan, 3. Kosior Bolesław, 4. Kośmider Bogusław Andrzej, 5. Krzeczkowski Bogusław Marek, 6. Łazowski Tadeusz, 7. Matusz Tadeusz.