Monitor Polski

M.P.2015.612

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 maja 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 174/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej odznaczeni zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Stobiecki Feliks Stanisław, 2. Świetlik Roman Franciszek, 3. Tritt-Goc Jadwiga Maria, 4. Waplak Stefan, 5. Wojciechowski Krzysztof Witold.