Monitor Polski

M.P.2015.437

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 marca 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 71/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej w dziedzinie medycyny weterynaryjnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Pejsak Zygmunt Kazimierz, 2. Żmudzki Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Cuvelier-Mizak Beata Zofia, 4. Kęsy Andrzej Marek, 5. Piskorska-Pliszczyńska Jadwiga,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w kształtowaniu systemu prawa ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce, za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej

6. Fornalczyk Anna Lucyna,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego, za osiągnięcia w działalności społecznej i charytatywnej

7. Kolbowicz Wiktor,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

8. Smaza Janusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej:

9. Bułka Bogdan Ryszard, 10. Jadżyn Jan, 11. Jezierski Andrzej Stanisław, 12. Krompiewski Stefan, 13. Kuczyński Wojciech Franciszek, 14. Małecki Jerzy Antoni, 15. Pawlaczyk Czesław Kazimierz,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju transportu kolejowego

16. Gójski Ireneusz Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

17. Kandzia Marek Ludwik,

za wybitne zasługi w badaniu oraz upowszechnianiu historii i dziedzictwa Mazowsza

18. Konarska-Pabiniak Barbara,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie inżynierii lądowej

19. Rymsza Barbara,

za wybitne zasługi w kształtowaniu systemu prawa ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności publicznej

20. Skoczny Tadeusz.