Monitor Polski

M.P.2015.324

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 kwietnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lutego 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 61/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej

1. Jaśkowski Kazimierz,

za wybitne zasługi dla ochrony dziedzictwa narodowego, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

2. Świechowski Zygmunt,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za zasługi dla rozwoju ortopedii i rehabilitacji w Polsce

3. Kiwerski Jerzy Edward,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa i krzewienia idei czerwonokrzyskiej:

4. Gębal Stanisław, 5. Pasik Zbigniew Jan, 6. Pietrynko Zbigniew Szczepan, 7. Smykla Ireneusz Justyn, 8. Wojtczak Paweł,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za działalność społeczną

9. Banach Krzysztof Józef,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

10. Gradkowski Jan,

za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła, za osiągnięcia w działalności społecznej

11. Kluska Henryk,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

12. Krzystyniak Roman,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

13. Mazurkiewicz Tomasz Michał,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa

14. Olbromski Mariusz Jerzy,

za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie polskiego narciarstwa

15. Rysula Józef,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki morskiej, za osiągnięcia w działalności społecznej

16. Szynkaruk Paweł Jeremi,

za wybitne zasługi dla rozwoju edukacji, za osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej

17. Turowski Stefan Bogusław,

za wybitne zasługi dla rozwoju i propagowania sportów walki, za osiągnięcia w działalności szkoleniowej

18. Więzowski Artur Walerian.