Monitor Polski

M.P.2015.162

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 lutego 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 grudnia 2014 r.
o nadaniu orderów

Rej. 580/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Pilarska Joanna, 2. Szybalski Bogusław Olgierd,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Burzyńska Hanna Zofia, 4. Elster-Granatowicz Ewa Małgorzata, 5. Kopeć Andrzej, 6. Nikodemski Marek, 7. Piórek Stefan Leon, 8. Zaleski Krzysztof,

pośmiertnie

9. Martin Włodzimierz Jan,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Hammond Michael.