Nadanie orderów. - M.P.2015.19 - OpenLEX

Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2015.19

Akt indywidualny
Wersja od: 2 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 października 2014 r.
o nadaniu orderów

Rej. 523/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664), za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-włoskiej współpracy odznaczeni zostają obywatele Republiki Włoskiej:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Caprara Maurizio, 2. Giro Mario, 3. Guelfi Carlo, 4. Marra Donato, 5. gen. Mosca Moschini Rolando, 6. Zanardi Landi Antonio,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Guariglia Riccardo,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. De Pedys Alessandro,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Cremoni Luigi, 10. Di Nitto Francesco, 11. della Seta Marco, 12. Vacanti Perco Pietro,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Borzillo Brunella.