Monitor Polski

M.P.2015.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 października 2014 r.
o nadaniu orderów

Rej. 485/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób chorych na cukrzycę, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

1. Sieradzki Jacek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w utrwalaniu dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

2. Bobrow Ryszard, 3. Kozerski Paweł, 4. Lameński Lechosław Jan, 5. Rydel Maciej Adam, 6. Szymańska Ewa Maria,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

7. Forgacz Józef, 8. Grodzki Tomasz Paweł, 9. Hruby Zbigniew Wojciech, 10. Kleinrok Andrzej Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ubezpieczeń społecznych:

11. Godłoza Marta, 12. Hart Grażyna Maria,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej i przedsiębiorczości polskiej, za działalność charytatywną i społeczną

13. Górka Bogusław,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób chorych na cukrzycę:

14. Jędrocha Ryszard, 15. Michalak Lech Jan, 16. Ochniak Henryk, 17. Stanecki Jerzy, 18. Żurawik Władysław,

za wybitne zasługi w działalności edukacyjnej i wychowawczej, za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego

19. Mikita Józefa Krystyna,

za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz ochrony dóbr kultury, za zasługi dla społeczności lokalnej

20. Myrcik Jan Leopold,

za wybitne zasługi w działalności edukacyjnej i wychowawczej, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej

21. Oleksiewicz Barbara Elżbieta.