Monitor Polski

M.P.2014.1018

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lipca 2014 r.
o nadaniu orderów

Rej. 313/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi poniesione w walce z bronią w ręku o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego w latach 1939-1956

KRZYŻEM Z MIECZAMI ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

1. Cęckiewicz Stanisław, 2. Cęckiewicz Witold, 3. Karlikowski Tytus, 4. Lechowicz Wiesław, 5. Oleksiewicz Józef Stefan, 6. Ostrowski Waldemar, 7. Poniński Mieczysław Julian, 8. Żarnecka Zofia Romana,

za wybitne zasługi w obronie niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego w latach 1939-1956

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

9. Antos Jadwiga Danuta, 10. Baczyńska Danuta, 11. Bohdanowicz Władysław, 12. Brączek Zofia, 13. Feliga Wiesław Jerzy, 14. Fotek Barbara, 15. Jakubowski Wiesław Tadeusz, 16. Jarosz Tadeusz Bolesław, 17. Katarzyńska-Ballner Urszula, 18. Kowal Henryk, 19. Kowalska Apolonia, 20. Kuske Stefania Sabina, 21. Łapiński Stanisław, 22. Możdżonek Kazimierz, 23. Mrowiec Tadeusz Zdzisław, 24. Rakowski Janusz Feliks, 25. Rasz Barbara Teresa, 26. Remion Jerzy Henryk, 27. Sałkowska Zofia, 28. Siwek Kazimierz Franciszek, 29. Smolarkiewicz Zofia Janina, 30. Trela Tadeusz Zygmunt, 31. Wiśniewska Stanisława Rozalia.