Monitor Polski

M.P.2014.967

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 października 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 października 2013 r.
o nadaniu orderów

Rej. 517/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za szczególne osiągnięcia w pracy artystycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Schaeffer Bogusław Julian,

za wybitne osiągnięcia w kształtowaniu państwa prawa, za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Walentynowicz Lech Józef,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Cegłowska Emilia Izabella,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Jacko Andrzej Zbigniew,

za wybitne osiągnięcia na rzecz samorządu radców prawnych, za zasługi w pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Bobrowicz Maciej Zbigniew,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Rajchel Stanisław Antoni,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rosyjskiej współpracy naukowo-badawczej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Kieniewicz Jan Oskar,

za wybitne zasługi w pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Mindykowski Janusz Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, za działalność charytatywną i społeczną

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Szlęk Edward Stanisław,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju onkologii, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

10. Gumowska-Przybora Janina Lucyna,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Bręborowicz Danuta, 12. Cerkaska-Głuszak Barbara Sabina, 13. Golusiński Wojciech, 14. Mazurek Józef Jerzy, 15. Murawa Jerzy, 16. Roszak Andrzej, 17. Walkowiak Krzystyna,

za wybitne zasługi dla rozwoju energetyki polskiej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Głowacki Bartłomiej Andrzej Jan,

za wybitne zasługi w propagowaniu kultury i edukacji muzycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Hyżorek Bronisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz tolerancji, dialogu i zbliżenia między narodami

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Kobus Alicja,

za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu przedsiębiorczości, za zasługi w działalności charytatywnej i społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. Wrześniak Tadeusz Jan.