Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2014.478

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 listopada 2013 r.
o nadaniu orderów

Rej. 538/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

w uznaniu znamienitych zasług dla kultury Polskiej, za wybitne osiągnięcia w twórczości literackiej

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bocheński Jacek,

za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego, za kształtowanie i propagowanie moralnej oraz patriotycznej postawy młodzieży

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Massalski Adam Zygmunt,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie fizyki

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Horodecki Ryszard,

za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Stelmach Beata Anna,

za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. gen. bryg. Bębenek Bogusław, 6. gen. bryg. Kochanowski Franciszek.