Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2012.773

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 października 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
o nadaniu orderów

Rej. 186/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) za wybitne zasługi dla polskiej i światowej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Mitoraj Jerzy,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Dudziński Andrzej Władysław, 3. Idziak Sławomir Andrzej, 4. Olbiński Józef Rafał, 5. Preisner Zbigniew Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Bagiński Tomasz.