Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2012.468

Akt indywidualny
Wersja od: 2 lipca 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 stycznia 2012 r.
o nadaniu orderów

Rej. 18/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych, za osiągnięcia w działalności dydaktycznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Robak Tadeusz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Stępień Henryk Mikołaj,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Drzewoski Józef, 4. Jegier Anna Małgorzata, 5. Krasomski Grzegorz Marian, 6. Pomorski Lech Sylwester, 7. Szymańska Jadwiga,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Weisbrodt Ryszard Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Kulczycki Ryszard Jerzy, 10. Lewandowski Józef, 11. Mysłajek Jan, 12. Nahajowski Stanisław, 13. Pięta Wiesław, 14. Twardoch Maria Elżbieta,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia badawcze oraz promowanie polskiej myśli naukowej i technicznej

15. Girtler Jerzy,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy publicystycznej

16. Golec Józef,

za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej:

17. Gorycki Tadeusz, 18. Matusiak Józef Waldemar,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

19. Grochowski Janusz Leszek, 20. Kurek Józef,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków

21. Daczkowski Zdzisław Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

22. Pietniunas Bożenna Irena,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

23. Wojtiuk Stanisław, 24. Wołoszyk Jerzy Henryk,

za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu energetycznego, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

25. Żuk Stanisław Adam.