Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2012.437

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 grudnia 2011 r.
o nadaniu orderów

Rej. 725/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju odznaczeni zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO

pośmiertnie

1. sierż. Banach Krystian Tomasz, 2. mł. chor. Ciesielski Piotr, 3. sierż. Krawiec Łukasz Rafał, 4. sierż. Szczurowski Marcin Piotr, 5. sierż. Tomala Marek Grzegorz.