Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2011.77.766

Akt indywidualny
Wersja od: 30 sierpnia 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 2011 r.
o nadaniu orderów

Rej. 245/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), za wybitne zasługi na rzecz rozwoju hodowli i aklimatyzacji roślin, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Anioł Andrzej, 2. Czembor Henryk Jerzy, 3. Poślednik Władysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Arseniuk Edward, 5. Bartkowiak-Broda Iwona Maria, 6. Nita Zygmunt Tadeusz, 7. Pawlak Andrzej Jan, 8. Zimnoch-Guzowska Ewa Magdalena.