Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2011.21.225

Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 listopada 2010 r.
o nadaniu orderów

Rej. 447/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zabytków oraz w pracy naukowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Rudkowski Tadeusz,

za wybitne zasługi w promowaniu i upowszechnianiu kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Słociński Antoni Zygmunt.