Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2009.59.796

Akt indywidualny
Wersja od: 15 września 2009 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 maja 2009 r.
o nadaniu orderów

Rej. 145/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny, za działalność na rzecz samorządu lekarskiego odznaczeni zostają:

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Chruściel Tadeusz,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Hornowski Józef,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Kotlicki Aleksander Kazimierz,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Brzostowska Marta Genowefa, 5. Piątkiewicz Jacek Antoni, 6. Walc Maria Róża.