Monitor Polski

M.P.2009.35.528

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 czerwca 2009 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 marca 2009 r.
o nadaniu orderów

Rej. 76/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za heroiczną postawę i niezwykłą odwagę w ratowaniu życia Dzieciom Zamojszczyzny podczas II wojny światowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Zdanowski Stanisław,

za heroiczną postawę i niezwykłą odwagę w ratowaniu życia Dzieciom Zamojszczyzny podczas II wojny światowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Ostaszyk Irena Marta,

za wybitne osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i naukowej oraz za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. ks. bp Kiernikowski Zbigniew,

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej oraz za zasługi w działalności społecznej i polonijnej

4. ks. bp Tomasik Henryk,

za wybitne zasługi dla rozwoju kultury, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności społecznej i zawodowej

5. Meżerycki Andrzej.