Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2008.87.764

Akt indywidualny
Wersja od: 18 listopada 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
o nadaniu orderów

Rej. 78/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Wachnik Marek, 2. Witkowski Lechosław Sławomir,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Kapczyński Maciej, 4. Oświęcimski Bogumił, 5. Pomianowska Maria Jadwiga, 6. Rzeczycki Andrzej Wiktor, 7. Sioma-Oświecimska Ewa Maria, 8. Zientarska Danuta Elżbieta,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Kokot Karolina, 10. Walczowski Waldemar Jan.