Monitor Polski

M.P.2008.16.170

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 listopada 2007 r.
o nadaniu orderów

Rej. 197/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bajer Kazimierz, 2. Borkowski Paulin, 3. Brodacki Stanisław Florian, 4. Bryliński Witold Ignacy, 5. Czernia Edward, 6. Dekarczyk Roman Leon, 7. Dzierzkowska Zofia, 8. Fleszyński Zbigniew Jan, 9. Gaj Antoni Jan, 10. Górski Wojciech Zygmunt, 11. Jankowski Jerzy, 12. Kotlińska Eugenia, 13. Kowalski Antoni Mieczysław, 14. Leszczyńska Anna, 15. Maciukiewicz Janina, 16. Marciniuk Stanisław, 17. Mejza Jan, 18. Mikołajczyk Waldemar Dionizy, 19. Śmierzchalski Tadeusz Czesław, 20. Ulanowski Roman Juliusz, 21. Walusiak Mieczysław, 22. Wisłowski Marian Zdzisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. Anikiejew Irena Halina, 24. Bartoszcze Kazimierz, 25. Bąkowski Andrzej, 26. Bednarska Jadwiga Lucjana, 27. Borkowska Marianna, 28. Chęć Józef, 29. Drzażdżyński Edmund, 30. Franczyk Franciszek, 31. Gielba Janusz, 32. Gronowski Jerzy, 33. Grzybowski Zenon, 34. Hankus Tadeusz, 35. Iwanowski Jerzy Henryk, 36. Jasiołek Tadeusz Wojciech, 37. Kamiński Marian, 38. Karolczyk Zdzisław, 39. Konieczko Tadeusz Radosław, 40. Kotynia-Kaniewska Danuta, 41. Krzywiec Marian, 42. Kuchta Stanisław, 43. Lella Ewa Otylia, 44. Lipski Aleksander, 45. Lisowski Roman, 46. Litwin Antoni, 47. Łągiewka Stanisław, 48. Malik Aleksander, 49. Mordoń Eugeniusz, 50. Moszczyński Tadeusz, 51. Olesiński Kazimierz Franciszek, 52. Onufrzak Zbigniew, 53. Orzeł Tadeusz Piotr, 54. Parada Kazimierz, 55. Piasek Józef, 56. Polkowski Aleksander, 57. Pyś Jan, 58. Raczyński Jerzy Julian, 59. Rudnicki Zbigniew, 60. Rybak Mieczysław, 61. Simson Eugeniusz Franciszek, 62. Skawiński Wilhelm, 63. Skupin Stefan, 64. Śliski Józef, 65. Strzelecka Danuta Marianna, 66. Suszyńska Helena, 67. Szałygin Zenobia, 68. Targowski Wojciech, 69. Topór Weronika, 70. Toroniewicz Zofia, 71. Wieczorek Zenon Kazimierz, 72. Wiercigroch Józef, 73. Wroński Stanisław Józef, 74. Zalewski Władysław, 75. Zienkiewicz Marian,

pośmiertnie

76. Radtke Leszek.